Tillgänglighet

»Min hyresvärd har byggt ett stort gupp precis utanför entrén. Som den rullstolsanvändare jag är, kommer jag inte ut eftersom jag inte ta mig förbi guppet. Vad ska jag göra?«

Svar: Det bästa är att vända sig till hyresvärden direkt och berätta vilka problem vägguppet ger upphov till. Hänvisa till Boverkets byggregler om meningsfull utevistelse och påpeka att du kanske inte kan nå varken tvättstuga eller miljöstation – som också beskrivs i Boverkets byggregler. Angående brandskydd finns regler gällande att man ska kunna nå en säker plats då vägguppet kan vara i vägen. Andra tänkbara lösningar är hyresnämnden alternativt bostadsrättsnämnden för att få fler råd eller anmäla.

»Svårt att komma fram på gator grund av snön?«

Svar: Det du själv kan göra är att ta reda på vem som ansvarar för gatan där du bor. Det kan till exempel vara din kommun. Hör av dig med ett mejl eller ring och påtala problemet.