Vill du ge en minnesgåva?

 

Många vill hedra minnet av en avliden familjemedlem, släkting eller vän genom att ge en gåva till DHR.
Vi tar emot gåvor till vårt arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Gåvor tas emot till plusgiro: 52 20 15-7

DHR skickar ett minnesblad till en anhörig eller begravningsbyrå. I minnesbladet står vem som har gett gåvan. DHRs förbundskansli hjälper dig att få rätt uppgifter i bladet.

Telefon: 08-685 80 33 eller vx 08-685 80 00

Det går också bra att skicka e-post.

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev