I samband med DHR:s 90 års jubileum gjorde Gulli Kohlström, med stöd av fotokommittén bestående av Tore Holm, Lizzie Svensson, Margit Svensk, Anita Näslund och Linda Karlsson en sammanställning över DHR:s utveckling under de 90 år som DHR har funnits.
Den sammanställningen kan du nu läsa här via hemsidan. Klicka på filen nedan.

Jubileumstext OBS! Filen är ganska stor, 6 mb.

Gulli gjorde även en mera omfattande sammanställning, där hon redogör för handikapprörelsen framväxt början av 1900-talet och fram tills idag.
Denna text är väl värd att läsa för den som är intresserad av handikapphistoria.
Handikapphistoria

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas