Ordförandens ruta

Trafikkontorets förslag till nya färdtjänstavgifter – ett idiotsystem!

I dagarna kom trafikkontorets förslag på nya färdtjänstavgifter. Det är ett förslag som, förutom att det diskriminerar personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt även diskriminerar de av oss som har mycket ärenden i de centrala stadsdelarna och bor i ytterområdena.
Färdtjänstens nya förslag på taxesystem tycker jag är mycket byråkratiskt tungrott, med den enda fördelen för trafikkontoret att de kan säkerställa arbetstillfällen för några byråkrater på ekonomiavdelningen.
Hur ser förslaget ut?  Förslaget är en helt ny konstruktion. Månadskortet, som vi känner det i dag, slopas, och i stället införs ett högkostnadsskydd. Man inför en startavgift på 35 kronor per påbörjad resa. Det tillkommer även en kilometertaxa på 3,60 kronor per kilometer.
Om man har medresenär med sig betalar man dubbla avgifter. Reser man med ledsagare betalar man bara sin egen avgift.
Resor till och från arbete eller studier betalar man ingen kilometeravgift för. Efter vad vi har förstått är det samma regel om man hämtar och lämnar inom barnomsorgen.

Varför tycker DHR och funktionsrättsrörelsen i Göteborg att detta är ett idiotförslag

Trafikkontoret har verkligen ”skitit i det blå skåpet! ”.
1. Förslaget är diskriminerande. Det finns ingen anledning att vi, som på grund av våra funktionsnedsättningar, ska behöva betala mer för vårt resande än vad göteborgare i allmänhet gör. Som vi ser det så trotsar man stadens egna funktionshinderpolitiska mål om full delaktighet för alla göteborgare. DHR kan inte förstå varför kommunpolitikerna tycker att färdtjänstresenärers resor är mindre viktiga än för dem som obehindrat kan resa med den vanliga kollektivtrafiken.
2. Segregerar Göteborg ännu mer  Alla som sysslar med samhällsplanering i Göteborg vet att Göteborg är en segregerad stad. Det är de medborgare som har de sämsta ekonomiska resurserna, är beroende av färdtjänst och som bor i stadens ytterområden som drabbas hårdast av detta förslag. De med en bra privatekonomi kan resa mer eller mindre fritt.
Konsekvenserna blir en stadsdelsarrest för ekonomiskt utsatta kommuninvånare med funktionsnedsättning!
3. Dålig förutsägbarhet.  Om förslaget går igenom kommer det bli svårt att veta hur mycket en färdtjänstresa kommer att kosta. Dels måste man hålla reda på om man har kommit upp till högkostnadsskyddet, dels måste man hålla reda på hur många kilometer man åkt.   Många av DHR:s medlemmar kommer att få en chock när fakturan kommer.Hur vill vi ha det:
1. Serviceresor skall ses som en del av kollektivtrafiken. Det skall också gälla budgeten. Det skulle innebära att staden finansierar all kollektivtrafik för medborgarna på samma sätt. Kostnaderna ska delas solidariskt av alla göteborgare. Ingen grupps möjlighet att röra sig fritt i staden skall vara mindre viktig än någon annans.  Därför måste kollektivtrafiken och serviceresor/färdtjänsten integreras ekonomiskt och verksamhetsmässigt.  Med andra ord:
2. Om taxorna för färdtjänstens resenärer behöver ökas så skall ökningen gälla för alla som använder kollektivtrafik och vice versa.
3. Inför samma taxesystem och debiteringssystem i färdtjänsten som för övrig kollektivtrafik i Göteborg.
Inför man en sådan förändring blir hela kollektivtrafikens finansiering säkrare och vi göteborgare får resa jämställt med eller utan funktionsnedsättning.

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.