Nu har vi snart levt med Covid-19 i över ett halvår.
Pandemin satte stopp för vår möjlighet att träffas fysiskt och vi är många som saknar att sitta över en kopp kaffe och tjata om livet och dess små förtretligheter. Men sedan det nu under hösten lättade upp med restriktionerna bestämde vi oss för att försöka ha Covid-tillgängliga möten och jag hade, för en vecka sedan, det första fysiska NÖG-mötet för året. Vi hade mötet i Viljans klubbstuga på kvällen och vi var ett gäng som träffades dels i lokalen och dels digitalt via Team som är den plattform DHR oftast använder sig av.
Vi hade planerat att både ha ett medlemsmöte och ett bingomöte på detta sätt där man kunde närvara både fysiskt och digitalt. Men så kom folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Västra Götaland med nya direktiv vilket gör att vi inte kan ha några fysiska möten överhuvudtaget, utan vi får nöja oss med det näst bästa – digitala möten.
Men vi hade ju i alla fall ett bra NÖG-möte och flera medlemmar hade frågor att ta upp. Som t.ex. Leila som bor i Kortedala. Hon berättade att man håller på att planera för en ny simhall. Frågan är om det blir en simhall för alla eller bara för de med väldigt liten funktionsnedsättning eller ingen funktionsnedsättning alls?! Jag och Leila ska gemensamt kolla läget.

En annan fråga som var uppe var naturligtvis vårt sorgebarn färdtjänsten. Trafikkontoret har ju kommit med ett antal diskriminerande och väldigt oroande förslag. Men trafiknämnden äger bara delvis frågan om färdtjänsten och det dess finansiering. Det verkar också som om trafikkontoret och deras färdtjänst-folk inte har fått med sig sina politiker i trafiknämnden på tåget. Sedan ska förslaget lotsas genom både kommunstyrelsen och fullmäktige. Detta ger oss faktiskt lite mer tid att påverka beslutet kring nytt taxesystem. Och när det gäller färdtjänsten så är vi, DHRG, nog trots vår ålder en lika stor finne i baken på beslutsfattarna som vårt ungdomsförbund unga rörelsehindrade.

En annan sak som vi diskuterade intensivt var Dalheimers hus. Linda Karlsson och jag informerade om läget. Vi från DHR Göteborgsavdelningen är glada över att vårt distrikt står i begrepp att hyra lokaler på samma ställe som vi har vårt kansli. Dalheimers hus står inför en stor renovering och vi trodde det att den är renoveringen skulle gå igång nu, men det verkar som om Covid-19 slagit till även bland projektledarna på fastighetskontoret. Skämt åsido. Staden håller ju på att omorganiseras. Alla stadsdelarna kommer att ha upphört fr.o.m. den 2021-01-01 och ett antal andra nämnder omorganiseras och försvinner, bl.a. Social resurs som ansvarar för Dalheimers. Det är nog också en bidragande orsak till att renoveringen och finansieringen av den renoveringen tar längre tid än vad man planerade från början. Det känns skönt att Dalheimers i begränsad omfattning har öppnat både gymmet och badet. För många av oss medlemmar är ju Dalheimers bad det enda badet som fungerar i realiteten. Vi hoppas verkligen att Dalheimers kan fortsätta att hålla friskvården öppen.

Årsmöte

Vi genomförde vårt årsmöte brevledes. Man kunde delta i pappersform eller via webformulär. 36 medlemmar var djärva nog att utöva sina demokratiska rättigheter på detta nya sätt. Vi var nog däremot många som saknade den riktiga dialogen. Men några beslut fattades som det är viktigt att du som medlem känner till. Thomas Wilson och Madelene Linder lämnade styrelsen och väljer att fortsätta sitt DHR engagemang på annat sätt. Jag vill här passa på att tacka dem för åren och många goda skratt i styrelsearbetet.
Vi har också fått nya styrelseledamöter i form av två välkända DHR profiler, dels vår före detta ordförande Elin Åkesson och dels Marianne Enoksson från Partille som också har kommit in i styrelsen. Jag ser verkligen fram emot styrelsearbetet tillsammans med Elin och Marianne och alla andra ledamöter. Jag tror att vi kommer vara ett bra team som för DHR framåt i en svår tid.

På grund av att våra stiftelser inte längre kan vara lika generösa när det gäller driftbidrag fattade årsmötet beslut om två saker; dels att slopa arvode till förtroendevalda och dels att styrelsen ska gå igenom verksamheten och anpassa vår kostym till den ekonomi vi kommer att ha framöver.

Förbundsmöte

Även förbundsmötet genomfördes digitalt och jag och dom andra ombuden snuvades på en stockholmsvistelse.
Man använde sig av plattformen Vote IT. Detta gjorde att det var väldigt bra ordning på förslag och diskussion. Samtidigt var det svårt att föra riktiga diskussioner, så det blev ett ganska platt förbundsmöte. Det var också ett förbundsmöte som handlade väldigt mycket om organisation och väldigt lite om rättighetspolitik. En rättighetspolitisk motion som i princip gick igenom var att det ska bli lättare att få marijuana utskrivet för medicinskt bruk – bland annat mot spasticitet.

Vi valde också en ny förbundsstyrelse och en ny förbundsordförande, Åsa Strahlemo, som efterträder Rasmus Isaksson. DHR Göteborgsavdelningen tycker att det ska bli spännande att se vad Åsa och den nya förbundsstyrelsen kommer att fokusera på. Det är inte genom organisationsförändringar utan genom verksamhet vi får fler medlemmar och behåller dem vi har!

Till sist vill jag passa på att från mig själv och styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År

Robert Kindberg, ordförande

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.