Styrelsebeslut

Den 26 oktober 2015 beslutade DHR Göteborgsavdelningens styrelse enhälligt att ta bort de tillfälliga subventionerna av dygnskostnaden på Västerhav och Sommarsol, för avdelningens medlemmar. Anledningen till detta är att vi måste se till att resurserna i våra stiftelser skall komma medlemmarna till nytta under längre tid.

En del i detta program är naturligtvis också att få in pengar till stiftelserna. Känner du för att stödja vår verksamhet så är till Utvecklingsstiftelsens plusgironummer 12031-1

Ansökan till stiftelserna

Vi har samtidigt bett styrelsen för stiftelserna att ha en generös inställning till individuella ansökningar för att täcka en del av vistelsekostnaden på Sommarsol och Västerhav.

Du kan ladda ner ansökningsblankett till stiftelsen.

Har du frågor hör av dig till mig, Håkan Högberg 0760-29 76 08.

Med vänlig hälsning

Håkan Högberg

Ordförande

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.