Bild på politiker
Från vänster: Cecilia Andersson (C), Stina Svensson (Fi), David Lega (Kd), Helene Odenljung (L), Ulf Kamne (Mp), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Anders Torwald (Vv), Eva Olofsson (V).

 Foto: Ann-Marie Fogelberg

Politikerdebatt på Dalheimers Hus

Funktionsrätt Göteborg bjöd in till Funktionshinderpolitisk debatt den 22 augusti på Dalheimers Hus. Nio av Stadens partier var inbjudna för att svara på frågor kring jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. 

Fokus var på fyra teman: barnens uppväxtvillkor, arbete sysselsättning och försörjning, jämlika livsmiljöer samt full delaktighet.

De frågor politikerna fick svara på var:

          Vilka konkreta åtgärder kommer ert parti att vidta för att fler barn med funktionsnedsättning kommer att klara av skolan?

          Vad kommer ni att göra konkret för att säkerställa att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, har en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritidssysselsättning?

          Vilka konkreta åtgärder kommer respektive parti att vidta för att fler ska komma ut i arbete?

          Vilka åtgärder kommer ni att vidta så att även individer med funktionsnedsättningar kan förvänta sig en stad som är inkluderande och delaktig?

Moderatorn Anders Westgerd (GIL) gjorde en bra insats trots att tiden var lite väl knapp för så viktiga frågeställningar. Politikerna fick endast 45 sekunder på sig att svara på frågorna och bara ett fåtal av åhörarna fick en chans att ställa frågor efteråt. Det var ändå intressant och givande att få både höra och se våra politiker i Göteborg och vad deras respektive parti har för syn på framtiden för personer med funktionsnedsättning.

För att få veta vad respektive politiker svarade på frågorna klicka på länken nedan.

Funktionsrätt Göteborg politikerutfrågning

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.