Socialdemokraterna har sagt att de vill ge mer pengar till assistans (1,5 miljarder), införa lagändringar för att utöka grundläggande behov och att det ska bli mer statligt ansvar. Vad säger de övriga riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften? Innan valet ställde *Independent Living Institute (ILI) ett antal frågor rörande assistans till de övriga riksdagspartierna. Nedan kan ni läsa några av frågorna och svaren från de politiska partierna.

Fråga: Socialdemokraterna (Lena Hallengren) säger att det kan behövas 1,5 miljarder i tillskott eller mer. Hur mycket vill ni satsa på personlig assistans?

Vänsterpartiet – Behoven måste få styra. Vi kommer att satsa det som behövs för en god och välfungerande personlig assistans.

Miljöpartiet – Vi vill skjuta till minst en miljard kronor årligen så att alla ska få det stöd de har rätt till.

Liberalerna – Till skillnad från regeringen har vi budgeterat 1,5 miljarder mer årligen den kommande mandatperioden.

Centerpartiet – Utgångspunkten kan inte vara hur mycket som ska satsas, utan att säkerställa att den som har behov av assistans också ska få det. Vi måste återupprätta intentionerna i LSS efter regeringens nedskärningar. Hur mycket det kommer att kosta handlar om hur många människor som bedöms ha behov av assistans.

Moderaterna – Vi är beredda att se till så att alla dem som har rätt till personlig assistans också kan få det.

Kristdemokraterna – Vi har lagt flera miljarder i våra budgetar och bedömer att det kommer behövs än mer om vi ska återställa rättsläget och så som vi vill även utveckla LSS.

Sverigedemokraterna – LSS behöver kosta och vi vill se till att LSS-lagen återgår till sina ursprungliga intentioner i ett första skede och sedan vill vi modernisera och förnya lagen. Våra satsningar på området kommer att presenteras i vår budget.

Fråga: Finns det ett tak för hur mycket personlig assistans får kosta?

Vänsterpartiet – Nej. Vi måste frångå det nuvarande kostnadsfokuset och i stället utgå ifrån människors faktiska behov.

Miljöpartiet – Nej. LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person har rätt till att få ett stöd ska den få det, det ska inte vara kostnaden som styr. Det går inte att på förhand säga vad assistansen ”får” kosta, utan har man rätt till stöd så ska man få det.

Liberalerna – Nej

Centerpartiet – Den som har behov av assistans för att klara sin vardag ska också ska få det. Sedan är det givetvis viktigt att pengarna går till vad de är avsedda för.

Moderaterna – Nej, det finns inget tak inom utformningen av assistansreformen.

Kristdemokraterna – Det är våra välfärdsambitioner som styr inte en summa i kronor och ören för den enskilda budgetposten. Vi menar att det borde vara en självklarhet att prioritera möjligheten att leva ett liv som andra för alla framför en massa andra satsningar som ger lite extra allt till alla. Dessutom är det inte att värna om skattebetalarnas pengar när kostnaderna vältras över till kommunerna och det istället blir ett både sämre och dyrare stöd.

Sverigedemokraterna – Det finns alltid ett tak, men om man ser över lagen och gör den effektivare där kryphål för fusk elimineras kan omkostnaderna bli rimliga istället för skenande. Detta är en rättighetslag och alla som har laglig rätt till stöd ska också få det.

Fråga: Vill ni införa ett statligt huvudmannaskap för assistans?

Vänsterpartiet – Huvudmannaskapet för personlig assistans är delat mellan staten och kommunerna, som det ser ut idag fungerar det mindre bra. Vi anser att huvudmannaskapet ska vara statligt.

Miljöpartiet – Det är uppenbart att det finns svårigheter med det delade huvudmannaskap som finns idag. Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, det är därför viktigt att frågan nu utreds ordentligt. Vi har som parti inte tagit ställning till frågan om huvudmannaskap ännu, men vi lutar åt ett statligt huvudmannaskap.

Liberalerna – Ja.

Centerpartiet – Ja.

Moderaterna – Vi vill se över frågan om huvudmannaskap. Ett fortsatt delat huvudmannaskap har betydande inbyggda brister. Vi utgår ifrån att LSS-utredningen kommer lägga fram ett förslag gällande huvudmannaskapet som vi noga kommer att ta ställning till. Det finns en hel del som pekar mot att staten är det mer naturliga alternativet.

Kristdemokraterna – Ja vi bedömer att det behövs för att stödet ska bli jämlikt i hela landet.

Sverigedemokraterna – Ja, det är en fråga som vi just nu diskuterar i partiet. Idag är det en kostnadsövervältning från stat till kommun och kommunerna klarar inte av detta, så det är helt klart att något måste göras. Men frågan om förstatligande och statligt huvudmannaskap är något vi tittar på.

Detta var en del av de frågor som ställdes till riksdagspartierna. För att se alla frågor, se assistanskoll.se

Informationen ovan är hämtad från Assistanskoll.se som är en tjänst av Independent Living Institute.

*Independent Living Institute (ILI) är en ideell stiftelse som arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder.

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.