Myndigheten för delaktighet har i samband med det allmänna valet den 9 september 2018 konstaterat att Göteborgs stad på flera punkter inte lever upp till de riktlinjer som finns för vallokalers tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Man har uppmärksammat tretton brister och problem i Göteborgs stads vallokaler. Valnämnden är ytterst ansvariga för att vallokalerna har en god tillgänglighet.

I ett yrkande från L, M och KD om att säkerställa att personer med funktionshinder kan avlägga sin röst rättssäkert och i förenlighet med valhemligheten har Kommunstyrelsen nu beslutat i enlighet med yrkandet. Det är angeläget att redan nu påbörja arbetet med att inventera och åtgärda de brister som Myndigheten för delaktighet upptäckt för att förbereda arbetet inför Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Dessa uppdrag kan ske i dialog och samarbete med funktionhinderrörelsens organisationer.

Läs yrkandet

Print Friendly, PDF & Email

Text: ann-marie

Kommentarer är avstängda.