Socialstyrelsens lägesrapport 2019 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning finns nu att tillgå. Rapporten beskriver läget för olika områden inom vård och omsorg och redovisar tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, med fokus på väsentliga förändringar och på skillnader mellan män och kvinnor.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Print Friendly, PDF & Email

Text: ann-marie

Kommentarer är avstängda.