Nu skall höstens första träff äga rum. Detta äger rum Onsdagen den 18 september klockan 14.00 – 16.30 i Dalheimers hus lokal Älvsborg (entréplan) Göteborgsavdelningen bjuder in såväl egna medlemmar som medlemmar i DHR:s grannavdelningar. ALLA är välkomna. Du behöver inte vara över 65 år eller bara bo i Göteborg.

Göteborgsavdelningen bjuder på fikat Anmälan till Telefon 031-704 60 50
E-post [email protected] Sista anmälan 12 september

Anna Carlsson, forskare från Chalmers i Göteborg, besöker oss. Hon har sett på olyckor som hänt när det gäller elrullstolar. Under tiden 2007-2016 skedde 743 elrullstolsrelaterade olyckor. När det gäller singelolyckor, kollisioner och dödsfall domineras skadestatistiken av män, som också använder elrullstolar i högre grad. Singelolyckor är vanligare än kollisioner men skadorna är minst lika allvarliga. I en stor andel av singelolyckorna slog föraren i marken (87 procent), antingen på grund av vältning (71 procent) eller för att föraren ramlat ur fordonet (16 procent). Motorfordon var inblandade i 67 procent av kollisionerna, som då i huvudsak inträffade vid korsningar. De allvarligare skadorna var främst höft- och huvudskador vid både singelolyckor och kollisioner. Vi har bjudit in ett försäkringsbolag skall berätta varför det är bra att ha en försäkring på elrullstolen. Vi skall försöka få trafikpolisen att komma till träffen. De skall i så fall berätta om trafikreglerna som gäller för elrullstolar (om det finns sådana regler).

Välkomna önskar Karl-Gustav Rosborg Ansvarig för äldrefrågorna i avdelningen Privat telefonnr 031-57 31 7

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.