För tredje gången under året hade personer från trafikkontoret bjudits in för att uppdatera oss om de olika byggprojekt som pågår och ska startas upp under de närmaste 15–20 åren. Vi bjöds på det aktuella trafikläget bland annat att det kommer vara fortsatt trångt inne i de centrala delarna av staden, området kring centralen och Gullbergsvass. Där kommer kollektiv, cykel och gångtrafik att prioriteras i form av olika stråk och parkområden. Man vill med dessa ombyggnationer minska trafiktrycket på befintliga knutpunkter och skapa fler sådana, ge innevånarna fler resealternativ. Men hur ser det då ut för vår grupp, som jag representerar. Visst kommer det att troligen att bli ett mer tillgängligt och jämlikt Göteborg för alla dess innevånare men inte i tillräcklig utsträckning och tid. Det scenariot har vi varit med om så många gånger förut, fina visionsbilder som inte riktigt motsvarar den faktiska verkligheten. Vill du veta mer så kan du läsa mer här:
https://stadsutveckling.goteborg.se/

Anledningen till att jag var där var att personer som jobbar på serviceresor var inbjudna för att berätta hur vi som reser med färdtjänst påverkas av byggnationerna i staden. Det är som sagt ett trafik och byggläge vi aldrig har skådat förr. Så hur rekommenderas vårt resande den närmaste tiden?
• Undvik att resa under högtrafik (07:00 -08:00 och mellan 15:30 -17:30)
• Res om möjligt i ditt närområde
• Boka din resa med önskad framme tid
• Fråga om tips på upphämtning och avlämningsplatser, de som arbetar på beställningscentralen är uppdaterade med vilka alternativ som fungerar för din resa.
• Bra exempel på sådana adresser är Hotel First G (vid centralen) och Lisebergs södra entré.

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.