Den 16-18 oktober 2020 har DHR sitt förbundsmöte. Det är förbundets högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år. Mötet ska bland annat välja ny förbundsordförande, då vår nuvarande – Rasmus Isaksson – har suttit sin mandattid ut enligt stadgarna.
Du som medlem har det viktiga uppdraget att utse de ombud som du tror bäst kan representera dig och övriga medlemmar på förbundsmötet. 50 ombud ska väljas och det är dessa som bestämmer om DHRs framtid genom att fatta beslut på förbundsmötet.
Men innan själva ombudsvalet drar igång har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater som vill vara ombud. Nomineringen öppnar den 11 november och pågår till den 19 januari 2020. Själva ombudsvalet sker mellan den 10 mars till den 19 april. Du kan nominera genom att klicka här
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=32BUTYdTy06hR4o3SJpzp1WQoSLGZ8VDrr1W-c6rI-tUNERUMTRBWkg5N09OTEk2TEpTQjdPTzNTMC4u

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas

Kommentarer är avstängda.