SEPTEMBER
23 NÖG (telefonmöte)
24 Stiftelsemöte
29 Styrelsemöte (telefonmöte)

OKTOBER
1 Digitalt fika med DHRG via TEAMS
21 NÖG
22 Viljans IF Kvartalsmöte
29 Styrelsemöte (telefonmöte)

NOVEMBER
25 NÖG
26 Styrelsemöte (telefonmöte)
26 Stiftelsemöte

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas