När det blir problem med Roberts resande med färdtjänsten och Västtrafik brukar ha skicka brev till dem för att påtala de problem som uppstår i samband med resorna.
Dessa brev kommer vi att publicera här på hemsidan.

Bristande bemötande
Svar från Västtrafik

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas