“Stöden är anpassade för en arbetsmarknad som inte längre finns”

“Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen”, skriver Malin ...
Läs mer

Rabatt med intygskort

Rabatt med intygskort innebär att du som får aktivitetsersättning, sjukersätting eller handikappersättning kan köpa din periodbiljett till ...
Läs mer

LaSSe Brukarstödcenter – höstens föreläsningsprogram

Här kommer information om vilka föreläsningar LaSSe Brukarstödcenter har i höst. Föreläsningar hösten 2019
Läs mer

Reshjälpskort Västtrafik

Reshjälpskortet är en biljett som gör det möjligt för personer som har svårt att resa själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ...
Läs mer

Medlemsförmånen gratis träning och bad upphör 1 juli

På det senaste styrelsemötet, den 25 juni, så beslutades det att medlemsförmånen med gratis träning och bad på Dalheimers Hus upphör att gä ...
Läs mer

Rådslag om verksamheten

Den 27 juni bjöd DHRG in sina medlemmar till ett rådslag där de olika ämnesområdena i verksamhetsplanen för 2019 – 2020 diskuterades. Vilka ...
Läs mer

Västtrafik tar över färdtjänsten (gäller Härryda kommuns färdtjänstresor)

Från och med måndag 17 juni kommer Västtrafik att köra färdtjänstresorna istället för Göteborgs stad. Det innebär att du från den 17 juni ...
Läs mer

Serviceresor byter telefonväxel

Just nu håller Göteborgs Stads Serviceresor på att byta telefonväxel, detta för att ingå under samma system som övriga förvaltningar i staden. ...
Läs mer

Lilla Amundöns bad

Lilla Amundöns bad är ett bad för personer med funktionsnedsättningar. Badet ligger i Askim i Södra Göteborg. Här finns både ett friluftsbad ...
Läs mer

Nytt från Färdtjänsten

Planerar du att resa efter 1 september? Från och med den 1 september 2019 kommer beställning av resor med riksfärdtjänst att hanteras av Riksfä ...
Läs mer