Demokratins styvbarn

Margareta Persson, författare, tidigare riksdagsledamot och ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan under 1990-talet (idag Funktionsrätt Sverige) har kommit ut med en ny historisk bok. Denna gång är det funktionshinderrörelsen i Sverige som står i fokus. I boken ”Demokratins styvbarn. Funktionshinderrörelsen under 150 år” (Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, 2023).
I boken riktar hon kritik mot hur funktionshinderrörelsen osynliggjorts som en folkrörelse och inte fått ett erkännande. Hon lyfter fram hur sociala reformer som underlättat för personer med funktionsnedsättningar har fötts inom funktionshinderrörelsen. För det demokratiska samtalet är denna bok mycket viktig då vi alla måste medvetandegöras om vilka erfarenheter och kunskap som finns inom funktionshinderrörelsen. Det här är en välskriven bok som ger läsaren såväl historiska perspektiv men också tydliga kopplingar till vår samtid. Styrkan med boken är att hon skriver på ett populärvetenskapligt sätt som når läsaren. Hennes erfarenheter och berättariver ger boken en glöd som få böcker har. Därför är det här en bok som alla borde läsa. Margareta Persson har tidigare skrivit de båda böckerna ”Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna” (2018) och ”Styvsystrar – synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu” (2021).

Relaterade nyheter

Se alla nyheter

Färdmedelskampanj

Läs mer

Filmkvällar på Välen

Läs mer

Ett Gott liv – vinterns aktiviteter

Läs mer