DHR Göteborgsavdelningen drev med stöd från allmänna arvsfonden projektet ”Din vardag- Vår politik” som arbetar med att ta fram fakta och beslutsunderlag, för tjänstemän och beslutsfattare, utifrån de erfarenheter som människor med nedsatt rörelseförmåga har.

I projektets olika delteman har arbetssättet varit uppdelat i följande steg,

Steg 1 Berättarkaffe där vi en kväll då vi helt enkelt hörde på varandras berättelser kring temat.

Steg 2, På berättarkaffet bjöd vi in till en studiecirkel på 10 gånger där vi gick på djupet med berättelserna och där vi hade tid att reflektera över varandras berättelser.

Steg 3, När alla i cirkeln fått berätta så gick vi över till att försöka hitta vad vi hade för gemensamma erfarenheter.

Steg 4, I det fjärde steget samlade vi ihop det som vi kommit fram till i någon form av rapport.

Steg 5, I det femte steget så spred vi ut den kunskap vi samlat på oss. Det kunde handla om att sprida rapporten, genom seminarier uppvaktningar av tjänstemän och politiker, föreläsningar etc. DHR Göteborgsavdelningen är mycket glada över denna möjlighet som allmänna arvsfonden gav oss och vi hoppas att fler organisationer som arbetar med rättighetsfrågor och funktionshinder kommer att ha nytta av vårt arbete.

Kontaktperson Håkan Högberg
Mobil 0760-29 76 08
E-post [email protected]
Besök gärna projektets egen facebooksida

Här kan du ladda ner de rapporter som vi har skrivit efter varje tema.

Att våga arbeta
Är blod tjockare än vatten
Etnicitet
Assistans
Myndighetsrädsla
65+ om hinder i en pensionärstillvaro
Ekonomi
Diskriminering
Funktionshinder och partipolitik

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas