DHR:s Göteborgsavdelning har en stiftelse, Understödsstiftelsen, där behövande människor kan söka bidrag.
Bidrag kan beviljas behövande, rörelsehindrade personer boende i Göteborg och dess kranskommuner (Lerum, Partille, Kungälv, Härryda, Öckerö, Mölndal, Kungsbacka och Ale). Bidrag kan även lämnas till rörelsehindrade barn och ungdomars vård, fostran och utbildning. Funktionshinder skall styrkas med läkarintyg.
Besked om beviljat bidrag lämnas via brev från stiftelsens styrelse. DHRG:s kanslipersonal har ingen kännedom om vem som har beviljats bidrag eller inte.

Bidrag kan endast beviljas vartannat år. Ansökan ska göras på särskild blankett som kan laddas ned från vår hemsida eller beställs från kansliet, telefon 031-704 60 50. Uppgifter ska lämnas om ändamålet med sökt bidrag samt sökandes ekonomiska förhållanden. Understödsstiftelsens styrelse sammanträder varannan månad.
Du ansöker genom att fylla i och skicka in vår ansökningsblankett, som du laddar ner direkt här ifrån hemsidan.
Du hittar utförligare information i filen Ansökningskriterier. För att din ansökan ska bli så korrekt som möjligt ber vi dig att läsa igenom det innan du börjar med din ansökan.
Om du inte har tillgång till skrivare kan du naturligtvis vända dig till vårt kansli så skickar vi blanketter till dig.

Grundläggande ansökningskriterier

Bidrag kan endast lämnas till personer med någon form av funktionsnedsättning, företrädesvis medlemmar i DHR Göteborg. Du måste vara boende i Göteborg eller någon av kranskommunerna, det vill säga: Lerum, Partille, Kungälv, Härryda, Öckerö, Mölndal, Kungsbacka eller Ale.

Beslut från stiftelsen kan inte överklagas. Stiftelsen lämnar inte någon motivering för sina beslut. Är du inte nöjd med det besked du fått, får du vända dig till Länsstyrelsens tillsynsmyndighet för stiftelser, telefonnummer 031-60 50 00.

Du behöver Acrobat Reader för att läsa filerna.

OBS!
Då och då får vi in ansökningar som är gjorda på gamla blanketter. Om du har sådana liggande,  så vill vi be dig att slänga dem och istället använda den nya varianten. Jämför därför de blanketter som du har med de som finns här på hemsidan.

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas