Sedan många år tillbaka har DHR Göteborg en idrottsförening som heter Viljans IF.
Aktiviteterna i idrottsföreningen har varit curling, boccia och kortspel. Från 1970 till en bit in på 2000-talet var det en stor grupp medlemmar som
var mycket aktiva i de respektive idrottsaktiviteterna. Föreningen var bl.a. medlemmar i flera handikappidrottsföreningar och deltog i cuper. Även
DHR Göteborgs Motorklubb hade sina styrelsemöten och andra träffar i denna klubbstuga.

Alla idrottsaktiviteter har, om det inte varit cup på annan plats, hållits i Viljans IF:s klubbstuga som ligger i Välenområdet i Västra Frölunda.
Vår klubbstuga är ett rödmålat hus (försett med en längre ramp på framsidan) som ligger i ett område med flera klubbstugor på Klubbvägen 31 i Västra
Frölunda.
I stugan finns ett ganska stort allrum (samlingslokal) där det kan spelas t ex boccia och där samlas vi när vi exempelvis har styrelsemöten, kvartalsmöten, årsmöten och kräftskiva.
Numera har vi inte så många idrottsaktiviteter pga att det inte finns ett lika stort intresse för det och för att vi medlemmar som är i lite yngre ålder har
mer begränsade rörelseförmågor än de medlemmar som var aktiva från 1970 till en bit in på 2000-talet.

Därav ovanstående anledning röstades det för och beslutades om vid kvartalsmötet 2019-10-17 att idrottsföreningen Viljans IF ska läggas ned och bli
en del (en sektion) i DHR Göteborgsavdelningen. Viljan kommer att ha kvar en egen styrelse men medlemmar behöver i fortsättningen inte betala en separat medlemsavgift till Viljan utan det räcker med att betala in medlemsavgiften till DHR Förbundet.

Varmt välkomna till Viljans aktiviteter! Kolla in våra aktiviteter i Mötespunkt.

Print Friendly, PDF & Email

Text: jonas