Nätverk i länet och regionen:

Regionråd

Distriktet har inlett ett samarbete med Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län.
Syftet är att samarbeta med våra intressepolitiska frågor över länsgränserna.
Vi anordnar gemensamma kurser och temadagar, ger varandra råd och tips.

Brukarråd:

Vi är representerade i följande råd:

Länshandikapprådet

Träffas fyra gånger om året och behandlar frågor som är länsövergripande.
Representant:  Mona Joelsson.

Regionfastigheters byggrupp

Träffas vid planering av om- och nybyggnad av regionens fastigheter vad gäller tillgängligheten vid vårdcentraler och sjukhus.                                                                                                                                                                           Representant: Christina Engstrand.

Brukarrådet för hjälpmedel

Brukarrådet för hjälpmedel träffas fyra gånger om året och behandlar alla frågor som berör hjälpmedel.
Representant:

Brukarrådet för ortopedteknik

Träffas fyra gånger om året och behandlar frågor som rör ortopedtekniska frågor.
Representant:

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: Webmaster