Allt sedan DHR bildades 1923, har organisationen arbetat med uppgifter  som syftar till  att människor med rörelsehinder ska ha likvärdiga  förutsättningar som andra, att  leva och fungera i det svenska samhället.

DHR:s handikappolitiska påverkansarbete har alltid varit partipolitiskt  obundet  och utgått från medlemmarnas erfarenheter av hur det är att  leva med  rörelsehinder.

Frågor som vi arbetar med är:
• Mänskliga rättigheter, etik och bemötande
• Tillgänglighet till miljön och offentliga byggnader
• Tillgängliga allmänna kommunikationer
• En välfungerande färdtjänst
• Rätten till arbete
• Personlig service utifrån egna behov
• Bra hjälpmedel
• Socialförsäkringsfrågor och ekonomi

Målet är att Sverige ska bli ett bättre land att leva i, för personer med  rörelsehinder.

Print Friendly, PDF & Email

Text: kalmarlan

Kommentarer är avstängda.