Minnesanteckningar från Patient- och pensionärsrådet den 25 maj

Här kommer den senaste minnesanteckningen från PPR för den som är intresserad av vad vi diskuterar tillsammans med Landstinget
Läs mer