Kallelse till årsmöte!

DHR:s Kirunaavdelning har årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl 18.00 på Föreningsgården. 

Kirunaavdelningen har ju haft många aktiviteter under år 2014, bl a 50-årsjubileum.

Vad skall vi göra under år 2015?  Är det några som är intresserade av att göra en resa?

Vid detta årsmöte ska vi även rösta på ombud till förbundsmötet!

 Verksamhetsberättelsen kan hämtas på Föreningsgården torsdagarna 5 och 12 mars  kl 17.00 – 20.00

Efter mötet äter vi renköttsoppa med tillbehör!

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 

VAL SOM SKALL GÖRAS INFÖR 2015

DHR:s Kirunaavdelning har en styrelse bestående av fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare. 

Kvarstående:                                               Avgående:

Ordinarie                                                      Ordinarie

Marianne Fjellborg, ordf                            Elsy Fjellborg-Malaska

Tora Mukka                                                 Ilse Malaska

Elisabeth Lundström

Ersättare                                                      Ersättare

Disa Rudholm                                              Annelie Arnesdotter

Sven-Olof Rudholm

Revisorer                                                     Revisorer

Monika Sirén                                               Kristina Lageholm

Revisorsersättare                                   Revisorsersättare

Bertil Holm                                                  Stig Lärkdahl

 

Övriga val som sker varje år:

ABF-ombud samt ersättare,      Studieorganisatör med ersättare

Pressombud,             Husmor/husfar.

Kom gärna med förslag till valberedningen:

Sven Axelsson-Åhl,  tel 070 642 78 68

Stig Lärkdahl

Sven Vanhatalo

Print Friendly, PDF & Email

Text: kiruna

Kommentarer är avstängda.