Kronobergs län

VÄLKOMMEN TILL DHR Kronobergs län

Vi är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

OM OSS

Vi är en underorganisation till förbundet DHR och arbetar med påverkansarbete gentemot Region Kronoberg. Bland annat inom frågor som rör sjukvård, rehabilitering och kollektivtrafik.

Vår främsta målgrupp är personer med en nedsatt rörelseförmåga, men alla som tycker att mänskliga rättigheter, tillgänglighet och funktionshinderpolitik är viktigt är välkomna att bli medlemmar i någon av våra avdelningar.

Avdelningar finns i Alvesta, Markaryd och Växjö och samlar medlemmarna kring sociala aktiviteter och påverkansarbete på lokal nivå.

Vill du veta mer? Mejla till
[email protected]. Du kan även kontakta våra avdelningar.


Läs mer om DHR

BLI MEDLEM I DHR

Under DHR:s snart 100 år (vi fyller år 2023) har villkoren för personer med nedsatt rörelseförmåga självklart förbättrats. Men nu börjar det blåsa kallt igen, och behovet av en stark motståndsrörelse är större än på många år. Den personliga assistansen är i fara, parkeringstillstånd dras in och det snålas på bilstöd. Vi hör till och med åsikter om att det borde införas institutioner igen. Därför behövs också du som medlem!

Tillsammans med andra medlemmar kan du delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.
Som medlem i DHR har du tillsammans med andra medlemmar möjlighet att påverka så att ditt lokalsamhälle blir mer jämlikt och jämställt.

Medlemsansökan