DHR söker projektledare för jämställdhetsprojekt

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I månadsskiftet juni/juli fick DHR det glädjande beskedet om projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten för att ta fram korta filmer om att vara kvinna med funktionsnedsättning. Till detta söker vi nu en projektledare på heltid.

Övergripande om projektet

I samarbete med filmbolaget Each and Other® ska DHR ta fram en längre och flera korta filmer där vi kombinerar fakta med personliga berättelser om kvinnor med funktionsnedsättning. Syftet är att via film belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt. En följd av det är ekonomisk ojämställdhet och ohälsa.

Filmerna ska spridas via sociala medier och på konferenser runt om i landet under projektets andra år. Ett informations- och utbildningsmaterial ska tas fram att användas i samband med spridningen runt om i landet.

Detta är ett första steg i arbetet med att skapa opinion kring jämställdhet, kvinnor och funktionsnedsättning. Målgrupp är arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare. Indirekt målgrupp är funktionshinderrörelsen.

Vem vi söker

Vi söker dig som är van att driva större projekt. Din roll blir att samordna projektets samtliga delar (fokusgrupper, filmarbete, fakta och kunskapsinhämtning, informationsspridning) och leda projektet framåt mot mål.
Vi tror att du är genusvetare och vet vad det innebär att arbeta inom den ideella sektorn. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom funktionshinderrörelsen. Din arbetsplats kommer att vara i Farsta, Stockholm.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 31 juli 2020 med trolig förlängning om ett år.

Kontaktperson:

Susanne Wettby, personalhandläggare, tfn 08-685 80 33
Din ansökan vill vi ha senast den 13 september via e-post till [email protected]
För mer information om DHR, se vår hemsida www.dhr.se

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev