Inbjudan till,                                   

DHR Linköpings Årsmöte 2017

Var? – Vagnhallen, Fontänen, Linköping.

När? – Onsdag den 8 mars 2017, kl. 14.00 – 17.00

Anmälan till kansliet senast måndag den 27 februari 2017!

Ni som vill ha verksamhetsberättelsen för 2016 hemskickad, kontakta kansliet. Den finns även att få vid Årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna fikar vi och äter rundgång (bilden).

 

Kansliet har öppet vardagar, kl. 08.00 – 14.00.

Telefon: 013 – 14 88 99

(Tala gärna in meddelande på telefonsvararen, dygnet runt.)

E-post: [email protected]

 

Varmt välkomna önskar,

DHR  Linköpings styrelse!

 

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2017

I DHR LINKÖPING.

 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Antagande av dag- och arbetsordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 6. Val av justerare och rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt beslut om fastställande.
 8. Revisorernas berättelse angående deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om avdelningens medlemsavgift för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 12. Behandling av motioner och förslag.
 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av ordförande i styrelsen.
 15. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Ev. fyllnadsval.
 18. Val av valberedning.
 19. Val för ett (1) år av ombud och suppleanter till distriktsårsmöte om distriktet valt traditionell styrform.
 20. Årsmötets avslutande.
Print Friendly, PDF & Email

Text: linkoping

Kommentarer är avstängda.