DHR Linköping

Vi finns på Föreningshuset Fontänen gamla brandstationsbyggnaden på Västra Vägen 32, 582 28 i Linköping. Du kan nå oss på telefon 013 – 14 88 99. Vardagar kl. 8.00 – 14.00. Du kan även mejla så kontaktar vi dig. E-posta då till [email protected]

Linköpingsavdelningens styrelse består av
Ordförande: Terez Lindebring
Vice ordförande: Barbro Kvarnström
Kassör: Gudrun Pettersson
Ledamot: Yvonne Jarheden
Ledamot: Susanne Lundin

Aktivitetskommitté: Gudrun Pettersson och Barbro Kvarnström

Socialombud: Barbro Kvarnström

Valberedning: Roland Johansson och Bo Svensson

DHR:s organisation och mål
DHR består av riksförbund med kansli i Stockholm och ett antal distrikt och lokalavdelningar. Linköpings avdelning ingår i Östergötlands distrikt som består av sex lokalavdelningar.

Vi arbetar för att stödja personer med olika former av rörelsenedsättningar i olika situationer. Det kan t.ex. röra sig om: kommunikationsfrågor. Att allmänna kommunikationer anpassas och görs tillgängliga. Att färdtjänsten på ett flexibelt och obyråkratiskt sätt motsvarar den rörelsehindrades behov.

Tillgänglighet: vårt mål är att genom politisk påverkan göra samhället tillgängligt för alla. Ingen ska behöva avstå en aktivitet, restaurangbesök, resa eller liknande bara för att hen inte kommer in eller ombord på tåg eller buss.

Att samtliga fastigheter anpassas vid ny, om och tillbyggnad. För detta krävs en stärkt lagstiftning där kraven på tillgänglighet i detalj är fastställda.

Bilstöd och anpassning: Genom nätverk inom DHR kan du få hjälp med ansökan om bilstöd, tips om anpassning mm.

Hjälp och stöd vid t.ex. ansökan om handikappersättning.

Ekonomiskt stöd
DHR Linköping ger ett visst ekonomiskt stöd för inköp av enklare hjälpmedel, rehabilitering samt träning och rekreation upp till högkostnadsnivån som för närvarande är 900 kr per år. Du måste ha varit medlem i ett halvår för att få stödet.

Print Friendly, PDF & Email

Text: linkoping