Linköpingsavdelningens styrelse har möte första måndagen i varje månad (utom i Juli) klockan 14.00.

Styrelsemötet i juni är flyttat till tisdagen den 7 juni kl. 14.00.

Medlemsmöten: utskick sker efterhand.

Print Friendly, PDF & Email

Text: linkoping