Tack för att du valt att bli medlem i DHR!

Det är du som är vår största resurs – våra medlemmar är vår styrka. Det är du tillsammans med våra övriga medlemmar som står längst fram i ledet när det gäller att känna av konsekvenserna av de politiska besluten och förändringarna i samhället. Samtidigt är det du som är vår bästa budskapsbärare till politiker och andra beslutsfattare.

>> Läs mer om våra medlemsförmåner

>> Här hittar du information om vår medlemsrådgivare i samhällsfrågor

>> Så här gör du för att få juridisk rådgivning

 

Ditt medlemskort kommer i posten.

Under 2016 kommer vi fokusera vårt arbete kring fyra frågor.

Tillgänglighet. DHR var initiativtagare till Torsdagsaktionen vilken fick erkänt stor betydelse för att Sverige sedan den 1 januari 2015 har ett tillägg i diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. DHR ska fortsätta att ha tätpositionen i arbetet med att verka för bättre tillgänglighet i samhället.

Hälsa ut ett jämlikhetsperspektiv. Hälsan bland personer med funktionsnedsättning är tio gånger sämre än för personer utan funktionsnedsättning. DHR ser detta som ett jämlikhetsproblem. Vår hälsa och vårt välbefinnande är ju ett mått på hur jämlika och delaktiga vi är inom andra livsområden.

Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning. Hatbrott i alla dess former strider mot våra mänskliga rättigheter eftersom det ifrågasätter principen om alla människors lika värde. DHR vill verka för att hatbrott mot personer med funktionsnedsättning även i Sverige ska klassificeras som ett hatbrott som utreds utifrån omfattning och tillvägagångssätt.

Personlig assistans. Den personliga assistansen är vår tids största frihetsreform för personer med funktionsnedsättning. Utan den hade många av våra medlemmar fortfarande varit innestängda på institutioner utan möjligheter till ett socialt liv för att inte nämna möjligheter till att delta i arbetslivet och till att bilda familj. DHR kommer att fortsätta strida för denna reform som allt oftare ifrågasätts i den offentliga debatten.

Än en gång, känn dig hjärtligt välkommen!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev