Nominera

Här kan du nominera ombud till förbundsmötet 2017. Tänk på att den som nomineras måste vara medlem och ha godkänt nomineringen.

Ange namn och bostadsort på person/personer du vill nominera i rutan nedan (obligatoriskt).

Ange ditt namn alternativt namn på avdelning, distrikt/region eller riksförening i det fall nomineringarna görs av avdelning, distrikt/region eller riksförening i rutan nedan (obligatoriskt).

Ange din e-post alternativt e-post till avdelning, distrikt/region eller riksförening i rutan nedan (obligatoriskt)

Ange ditt telefonnummer alternativt telefonnummer till avdelning, distrikt/region eller riksförening i rutan nedan (obligatoriskt)

Genom att skicka in nomineringen intygas att föreslagna personer är medlemmar i DHR, är tillfrågade och godkänner nomineringen.

Du kan också ladda ner ett nomineringsformulär här, skriva ut, fylla i och skicka in det till följande adress:
DHR
Box 43
123 21 Farsta

Märk kuvertet “nominera ombud“.

Det är även möjligt att nominera genom att sända e-post till [email protected]. I e-postmeddelandet anger du namn och bostadsort på personen/personerna du vill nominera. Ange även ditt eget namn och telefonnummer alternativt namn och telefonnummer på avdelning, distrikt/region eller riksförening i det fall nomineringarna görs av avdelning, distrikt/region eller riksförening.

Genom att skicka in e-postmeddelandet intygar du alternativt avdelningen, distriktet/regionen eller riksföreningen att nominerade personer är medlemmar i DHR, är tillfrågade och godkänner nomineringen.

Vid frågor om nomineringsförfarandet eller om du behöver hjälp med att få fram nomineringsformuläret sänd e-post till [email protected] eller ring växeln på 08-685 80 00 och säg att du har frågor om nomineringar av ombud till förbundsmötet eller att du vill få nomineringsformuläret skickat till dig.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev