I sommar ska det sydöstra tornet i Örebro Slott byggas om för att inrymma ett kafé. I ett av de andra tornen finns redan idag kommunens turistbyrå och biljettbutik. När nu Örebro kommun och Örebrokompaniet har ambitionen att fylla slottet med alltfler publika verksamheter så måste man snarast göra något åt tillfartsvägarna till slottet. Rullstolsburna Örebroare och turister måste kunna ta sig till slottet på ett anständigt sätt.

DHR Örebroavdelning anser att nuvarande ”låtsasantika” markbeläggning på Kansligatan och Kanslibron måste tas bort och ersättas med ett modernt material som gör det möjligt även för personer med rörelsenedsättningar att lätt ta sig fram till slottet.

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.