Nu måste  Länstrafiken skärpa sig när det gäller hur man informerar färdtjänstresenärer i samband med beställning av resor.
Idag kan beställning göras endast via ett telefonsamtal med beställningscentralen 0771-92 00 00 som är öppen 06.30 – 21.30. Ofta får man sitta i en lång telefonkö när man vill beställa en resa.

• Ingen möjlighet att få en SMS-bekräftelse för en beställd resa. Det får man ju t o m när man beställer en vanlig taxi per telefon.
• Ingen möjlighet att via länstrafikens hemsida göra en beställning.
• Ingen specialutvecklad app för att göra en beställning och för att själv kunna ha koll på beställda resor. Detta finns på flera andra håll i landet.

Igår lanserade Länstrafiken en ny hemsida som i ännu högre grad än den förra vänder sig till enbart bussresenärer. Fakta om färdtjänstresor ligger långt ner i webbplatsens informationsstruktur.
Nu är det hög tid för Länstrafiken att inse att även färdtjänstresenärer förväntar sig att ny teknik också ska användas för att tillgodose deras behov av tillgänglig information.
Alla som åker färdtjänst är inte åldringar som befinner sig i ett digitalt utanförskap.

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.