I årets budget har regeringen avsatt pengar så att alla skolungdomar ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Region Örebro län söker detta statsbidrag och vill införa gratis sommarlovsresor även i vårt län. Enligt regeringen så får man dock själv avgöra vad som menas med “avgiftsfri kollektivtrafik“.

Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik för bl a skolungdomar som p g a sin funktionsnedsättning inte KAN åka buss. Vi i DHR  förutsätter att de styrande politikerna i vår kommun och i regionens nämnd för samhällsbyggnad inser att de här skolungdomarna också måste inkluderas i deras kommande beslut.

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.