Vår fråga:

En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsättning måste åka färdtjänst medan andra som kan åka stadsbuss får betala 20 kr.

När tänker Örebro kommuns politiker rätta till detta uppenbara brott mot den FN-konvention som Sverige ratificerade redan år 2008 genom att se till att egenavgiften inom färdtjänsten överensstämmer med kollektivtrafiktaxan? Så är det nämligen på många andra håll i landet.

Hur ser de olika partierna på denna fråga?  Det är ju kommunalval i höst. Vi vill ha svar nu!

Partiernas svar:


Vänsterpartiet

” Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och därmed måste priset vara lika.”

 

Läs hela svaret


Socialdemokraterna

” Vi har i dagsläget inga tankar på att förändra taxorna inom färdtjänsten för den som åker enstaka resor.” 

 

Läs hela svaret


Miljöpartiet

“Håller med om att det borde vara lika för alla, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller ej. Miljöpartiet kommer att göra, så att vi så snart som möjligt kan uppfylla FN:s konvention. “


Läs hela svaret


Liberalerna

“Vi Liberaler ser gärna att färdtjänsttaxan sänks för de som behöver stödet för att komma från dörr till dörr.”

 

Läs hela svaret


Centerpartiet

“Vi är öppna för att titta på detta under nästa mandatperiod.” 

 

Läs hela svaret


Moderaterna

“Färdtjänst är en annan typ av transportsätt än kollektivtrafik, och därför behöver ett antal aspekter tas med i bedömningen av kostnaderna.”

 

Läs hela svaret


Kristdemokraterna

“Vi kristdemokrater kommer att ta med oss denna fråga i de kommande samtalen för att se vilka ekonomiska förutsättningar det finns att sänka egenavgifterna och försöka få till en förändring.”

Läs hela svaret


 Sverigedemokraterna

“Idén om sänkta egenavgifter inom färdtjänst är dock mycket intressant och något som vi kommer ta upp för diskussion internt. I grunden delar vi er uppfattning om att man inte ska straffas med högre transportkostnader bara för att man är funktionshindrad.” 

Läs hela svaret


 

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Lämna en kommentar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatorisk