Inom färdtjänsten i Örebro län ska alla fordon vara utrustade med terminal för kortbetalning med bankernas vanliga betalkort. Betalningen av egenavgiften till chauffören kan därför ske antingen med kort eller kontanter. Det är du som resenär som bestämmer betalningssättet.

Det förekommer att chaufförer säger till den resande att kortläsaren är trasig så att det endast går att betala med kontanter. I sådana fall så har du rätt att kräva att resan genomförs utan att du erlägger någon egenavgift. Du behöver inte betala med kontanter om du inte hade tänkt det från början. Inte heller behöver du betala via Swish om chauffören eventuellt skulle föreslå det.

Låt aldrig chauffören få veta vilken kod du har till ditt betalkort. Kräv att endast du själv eller din ledsagare får knappa in när det måste anges en kod.

Om det vid en resa uppstår problem med betalningen av egenavgiften så ska du höra av dig till beställningscentralen direkt så att problemen med den aktuella chauffören/fordonet kan åtgärdas.

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.