I Örebro stadskärna finns ett stort antal butiker, kaféer och restauranger som är en viktig del av det offentliga rummet. Många av dessa finns i äldre fastigheter som byggdes i en tid då tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar inte var prioriterad på samma sätt som idag. Ofta finns det en nivåskillnad mellan gatan (kommunens ansvar) och butiken (fastighetsägarens ansvar) som utestänger medborgare som använder rullstol eller rullator. Ibland handlar det om flera trappsteg in till butiken eller restaurangen men ofta är det fråga om en till synes liten kant som utgör ett utestängande hinder för den som är rullstolsburen.

Även om det i praktiken är ett “enkelt avhjälpt hinder” så visar det sig i många fall att hindret inte tas bort. Orsaken till detta är att ansvaret är delat mellan kommunen och fastighetsägaren och det är just vid tröskeln eller trappsteget som oenigheten uppstår eftersom det är där som fastighetsgränsen ofta går.

DHR Örebroavdelning vill att Programnämnd Samhällsbyggnad omgående tar initiativ till en utökad samverkan mellan kommunen, City Örebro och fastighetsägarna med ambitionen att på sikt eliminera de många fysiska hinder som medför att personer med rörelsenedsättningar i stor utsträckning undviker att besöka stadskärnan. Idag väljer man i stället att besöka shoppingcentra utanför stadskärnan där man vet att det är möjligt att ta sig in i de olika butikerna.

Se bilder på publika entréer längs Köpmangatan söder om Våghustorget

Se bilder på publika entréer längs Köpmangatan mellan Våghustorget och Nygatan

Se bilder på publika entréer längs Köpmangatan mellan Nygatan och Stortorget

Se bilder på publika entréer längs Köpmangatan norr om Stortorget

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.