Under år 2018 kunde alla landets kommuner söka ett riktat statsbidrag som syftade till en höjning av habiliteringsersättningen dvs den ”lön” som man kan få om man jobbar inom kommunernas dagliga verksamhet.

Av någon anledning avstod Kumla kommun helt från att söka detta statsbidrag medan Örebro kommun bara sökte en del (2 100 000 kr) av de  6 335 000 kr som man kunde få.

Övriga kommuner i Örebro län sökte och fick statsbidraget. Karlskoga kommun fick dessutom ett extra tillskott på drygt 2 miljoner eftersom man fick del av de pengar som andra kommuner inte ville ha.

Nu är det dags för kommunerna att söka 2019 års statsbidrag för höjning av habiliteringsersättningen. Förhoppningsvis har man nu insett att hela beloppet måste sökas och utbetalas till den grupp som det är avsett för.

Om man är rädd för att statsbidraget kommer att försvinna i framtiden och att kommunen då måste stå för hela kostnaden själv  så finns möjlighet att betala ut en del av årets höjning i form av en extra bonus till jul.

Här finns Socialstyrelsens redovisning av 2018 års statsbidrag

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.