Inom Region Örebro län har personer med funktionsnedsättningar fram till nu i stort sett varit befriade från avgifter vid förskrivning av personliga hjälpmedel från Centrum för Hjälpmedel, Syncentralen och Audiologiska kliniken. Vi är väl medvetna om att man i andra regioner redan tidigare infört olika typer av avgifter som tas ut i samband med förskrivningen. Ofta är avgifterna kopplade till ett högkostnadsskydd.

Detta framgår tydligt i den omvärldsanalys som ingår i den nu föreliggande utredningen ”Hjälpmedelsöversyn våren 2019” som ligger till grund för de förändringar som nu föreslås. Med andra ord så kommer det inte som någon överraskning för oss att man även i vårt län vill spara pengar genom att införa avgifter inom hjälpmedelsområdet.

Det anmärkningsvärda är dock att man förutom en översyn av de förskrivningsavgifter som redan idag förekommer på ett litet antal hjälpmedel så vill man nu införa en  abonnemangsavgift för ALLA hjälpmedel utom rollatorer.

Detta är ett helt nytt sätt att spara pengar. Ett ”Quick fix” som innebär att man låter ALLA som  fått ett eller flera hjälpmedel förskrivna betala en månadsavgift så länge man har kvar hjälpmedlet.

Detta är vad vi förstår något helt nytt inom regionernas hjälpmedelsverksamheter i landet.

I ”Hjälpmedelsöversyn våren 2019” kan man i avsnittet om omvärldsanalys läsa att utredaren har fått idén till detta från tre kommuner i Skåne som sedan några månader tydligen infört ett sådant abonnemangssystem. I Skånekommunerna undantar man dock personer som är äldre än 85 år och de som omfattas av LSS vilket man inte gör i föreliggande förslag för vårt län.

När ansvarig politiker nyligen presenterade det här förslaget så ville man gärna framhäva att det är en låg kostnad (65 kr/månad dvs 780 kr/år) i jämförelse med de högkostnadsskydd för hjälpmedel som finns inom andra regioner.

Detta är ju emellertid en sammanblandning av två helt skilda avgiftssystem. Högkostnadsskydden gäller de avgifter som debiteras i samband med förskrivning eller service av hjälpmedlen.

I det nu föreslagna systemet handlar det om en avgift som måste betalas varje månad, ofta livet ut, även om man har inte har någon kontakt alls med den förskrivande verksamheten. Snacka om att blanda ihop ”äpplen och päron”.

Vi ser detta som ett simpelt förslag som innebär att man med små administrativa kostnader inför ett system som snabbt låter hjälpmedelsanvändarna själva ta över en stor del av kostnaderna. Den abonnemangsavgift som nu förelås (65 kr/mån) lär nog dessutom med stor sannolikhet bli föremål för översyn i samband med varje budgetförhandling i framtiden.

Örebro DHR-avdelning kräver att förslaget om den för landet unika abonnemangsavgiften för hjälpmedel omedelbart förpassas till papperskorgen.

GÖR OM och GÖR RÄTT genom att anpassa ett ev införande av hjälpmedelsavgifter till de grundprinciper som gäller hos andra regioner i landet.

Läs “Hjälpmedelsöversyn våren 2019”

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.