Gemensam skrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun:

Örebro kommun har nu planer på att avskaffa det högkostnadsskydd för färdtjänstresor som har funnits sedan år 2009. För resor inom Örebro tätort har kostnadstaket varit 640 kr under en kalendermånad för pensionärer och personer som saknar jobb. Motsvarande tak idag i några jämförbara större kommuner är:

Stockholm: 590 kr (Max fakturering) Göteborg: 640 kr (Månadskort) Malmö: 550kr (Abonnemangsform 2) Linköping: 420kr (30-dagarsbiljett senior)

När högkostnadsskyddet infördes så gjordes det efter att de ansvariga politikerna i Örebro blev medvetna om att det i vår geografiskt relativt stora tätort finns rörelsehindrade personer som är helt beroende av färdtjänstens specialfordon när man vill ta sig bort från bostadens omedelbara närhet. De vill besöka vänner, åka och handla, vara aktiva i föreningar etc precis som alla andra. Något alternativ till färdtjänstens specialfordon finns inte eftersom man måste sitta kvar i sin rullstol under transporten. Detta innebär också att man aldrig kan samåka med någon annan i en vanlig personbil.

I Örebro betalar man egenavgiften (40kr) direkt till chauffören vid varje enkelresa. Detta betyder att det kostar 80 kr varje gång man vill ta sig ut från hemmet på någon aktivitet i staden Om förslaget går igenom kommer det att kosta den enskilde 2400 kr/månad om man vill komma ut en gång varje dag.

Våra föreningar representerar många av de Örebroare som på det här sättet blir allvarligt drabbade.

Vi vänder oss kraftigt mot att kommunledningen nu vill ta bort högkostnadsskyddet även för personer som är helt beroende av färdtjänstens specialfordon.

Helst vill vi givetvis att det införs ett betalsystem som liknar det som finns på många andra håll i landet där resor med färdtjänst likställs med resor inom den ordinarie kollektivtrafiken. Grunden i avgiftssystemet måste då vara att det inte blir dyrare att åka färdtjänst än att använda kollektivtrafiken.

Ing-Marie Wessén Ordf i RTP Örebroavdelning

Christer Johansson Ordf i DHR Örebroavdelning

Miriam Strömquist Ordf i Reumatikerföreningen Örebro kommun

Birgitta Lindahl Ordf i Neuro Örebro kommun

Margareta Wiklund Ordf i FUB Örebro kommun

Ove Nilsson Ordf i SRF i Örebro län

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.