Vår DHR-avdelning har sorg. Frank Lundin som varit vår ordförande under många år finns inte bland oss längre. Efter flera års sjukdom avled han den 13 maj på Adolfsbergshemmet i Örebro efter att i lugn och ro kunnat ta farväl av sina anhöriga.

Förutom engagemanget i vår DHR-avdelning och i DHR-distriktet så har Frank även varit medlem i förbundsstyrelsen och även fungerat som ordförande i förbundets valberedning. Vi minns speciellt Franks engagemang för att diskrimineringslagen skulle ändras så att även bristande tillgänglighet skulle utgöra en diskrimineringsgrund.

I det lokala rättighetspolitiska arbetet hade Frank en fantastisk förmåga att knyta värdefulla kontakter med olika befattningshavare i Örebro kommun. Alla som han kom i kontakt med insåg snabbt att han alltid baserade sina krav på djupa kunskaper både om gällande lagstiftning och om DHR-medlemmarnas egna erfarenheter. Flera tjänstemän och politiker i Örebro kommun har genom åren vittnat om att man har lärt sig mycket av Frank Lundins engagerande arbetssätt.

Under sina år som ordförande i det kommunala handikapprådets referensgrupp lyckades han med stor framgång utveckla gruppen till ett gemensamt påverkansorgan för hela funktionshinderrörelsen i Örebro kommun.

Som ordförande i DHR-avdelningen värnade alltid Frank om avdelningens sociala aktiviteter där han själv deltog och lyhört tog till sig medlemmarnas åsikter om aktuella frågor.

Vi i funktionshinderrörelsen i Örebro försöker efter bästa förmåga att fortsätta påverkansarbetet i Frank Lundins anda men vi ser tydligt att han har lämnat ett stort tomrum efter sig.

 

Christer Johansson
Ordf i DHR Örebroavdelning

Print Friendly, PDF & Email

Text: Admin

Kommentarer är avstängda.