Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Dag tid och plats för ordinarie årsmöte ska skriftligen meddelas DHR-avdelningens medlemmar senast en månad före dagen för mötet.

Vid årsmötet behandlas bl a styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut och beslut tas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid mötet väljs även en ny styrelse.

Årsmötet år 2018 ägde rum lördagen den 17 mars kl. 14.00 -16.30. 

 

Verksamhetsberättelse DHR-avd 2017

Protokoll från senaste årsmötet den 17 mars 2018

Text: Admin