Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Dag tid och plats för ordinarie årsmöte ska skriftligen meddelas DHR-avdelningens medlemmar senast en månad före dagen för mötet.

Vid årsmötet behandlas bl a styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut och beslut tas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid mötet väljs även en ny styrelse.

Årsmötet år 2020 ägde rum lördagen den 7 mars kl. 14.00 -16.30. 

 

Verksamhetsberättelse DHR-avd 2019

Protokoll från senaste årsmötet den 7 mars 2020

Text: Admin