En eldsjäl har gått ur tiden!

  Vår DHR-avdelning har sorg. Frank Lundin som varit vår ordförande under många år finns inte bland oss längre. Efter flera års sjukdom ...
Läs mer

DHR-avdelningen och Coronaviruset

Vi i DHR Örebroavdelning har valt att ställa in alla sociala aktiviteter (Café, Soppluncher och Medlemsmöten) i vår lokal fram till sommaren. ...
Läs mer

P4 Örebro om särskild skatt för hjälpmedelsanvändare?

Region Örebro län har nu beslutat att införa en särskild abonnemangsavgift för alla som har förskrivits ett hjälpmedel av regionens tjänstemä ...
Läs mer

En pionjär har gått ur tiden.

Den 16 september avled Olle Linnman Örebro i en ålder av 73 år. Olle föddes 1946 i Kopparberg men kom som barn att bo och gå i skola på ...
Läs mer

Avskaffat högkostnadstak drabbar de mest färdtjänstberoende mycket hårt!

Gemensam skrivelse till Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro kommun: Örebro kommun har nu planer på att avskaffa det högkostnadsskydd för fä ...
Läs mer

Unikt förslag om abonnemang på hjälpmedel bör hamna i papperskorgen!

Inom Region Örebro län har personer med funktionsnedsättningar fram till nu i stort sett varit befriade från avgifter vid förskrivning av ...
Läs mer

Nu kan du beställa din färdtjänstresa via app eller webbplats.

I Länstrafikens nya app kan du själv boka din färdtjänstresa utan att behöva sitta i en telefonkö. Detta kan du göra när som helst på dygnet ...
Läs mer

Örebro och Kumla kommuner ville inte ha statsbidrag för högre dagersättning till personer som jobbar inom daglig verksamhet.

Under år 2018 kunde alla landets kommuner söka ett riktat statsbidrag som syftade till en höjning av habiliteringsersättningen dvs den ”lön” ...
Läs mer

Färdtjänstens trappklättrartjänst – ett sätt att förhindra ofrivillig husarrest.

De allra flesta som har ett färdtjänsttillstånd har en rörelsenedsättning som gör det svårt att ta sig ombord på bussar eller tåg där det ...
Läs mer

Hur är det med tillgängligheten i det offentliga rummet i Örebro kommun?

I Örebro stadskärna finns ett stort antal butiker, kaféer och restauranger som är en viktig del av det offentliga rummet. Många av dessa finns i ...
Läs mer