Nu kan du beställa din färdtjänstresa via app eller webbplats.

I Länstrafikens nya app kan du själv boka din färdtjänstresa utan att behöva sitta i en telefonkö. Detta kan du göra när som helst på dygnet ...
Läs mer

Örebro och Kumla kommuner ville inte ha statsbidrag för högre dagersättning till personer som jobbar inom daglig verksamhet.

Under år 2018 kunde alla landets kommuner söka ett riktat statsbidrag som syftade till en höjning av habiliteringsersättningen dvs den ”lön” ...
Läs mer

Färdtjänstens trappklättrartjänst – ett sätt att förhindra ofrivillig husarrest.

De allra flesta som har ett färdtjänsttillstånd har en rörelsenedsättning som gör det svårt att ta sig ombord på bussar eller tåg där det ...
Läs mer

Hur är det med tillgängligheten i det offentliga rummet i Örebro kommun?

I Örebro stadskärna finns ett stort antal butiker, kaféer och restauranger som är en viktig del av det offentliga rummet. Många av dessa finns i ...
Läs mer

Tillgängliga butiker på landsbygden? – Vad tycker du?

Länsstyrelsen i Örebro län har startat ett projekt för att skapa större möjligheter till en bättre service och mer lönsamma butiker på ...
Läs mer

Du bestämmer betalningssättet – inte färdtjänstchauffören!

Inom färdtjänsten i Örebro län ska alla fordon vara utrustade med terminal för kortbetalning med bankernas vanliga betalkort. Betalningen av ...
Läs mer

Inför höstens val. Svar om färdtjänstavgiften från de politiska partierna

Vår fråga: En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsä ...
Läs mer

Avgiftsfria skollovsresor för ungdomar med kollektivtrafiken måste gälla alla!

I årets budget har regeringen avsatt pengar så att alla skolungdomar ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Region Örebro län sö ...
Läs mer

Alla som åker färdtjänst är inte åldringar som befinner sig i ett digitalt utanförskap

Nu måste  Länstrafiken skärpa sig när det gäller hur man informerar färdtjänstresenärer i samband med beställning av resor. Idag kan bestä ...
Läs mer

Örebro kommun bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen: ”Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut ...
Läs mer