Tillgängliga butiker på landsbygden? – Vad tycker du?

Länsstyrelsen i Örebro län har startat ett projekt för att skapa större möjligheter till en bättre service och mer lönsamma butiker på ...
Läs mer

Du bestämmer betalningssättet – inte färdtjänstchauffören!

Inom färdtjänsten i Örebro län ska alla fordon vara utrustade med terminal för kortbetalning med bankernas vanliga betalkort. Betalningen av ...
Läs mer

Inför höstens val. Svar om färdtjänstavgiften från de politiska partierna

Vår fråga: En resa med kollektivtrafiken inom tätorten Örebro med återresa inom 3 timmar kostar idag 80 kr för den som p g a sin funktionsnedsä ...
Läs mer

Avgiftsfria skollovsresor för ungdomar med kollektivtrafiken måste gälla alla!

I årets budget har regeringen avsatt pengar så att alla skolungdomar ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Region Örebro län sö ...
Läs mer

Alla som åker färdtjänst är inte åldringar som befinner sig i ett digitalt utanförskap

Nu måste  Länstrafiken skärpa sig när det gäller hur man informerar färdtjänstresenärer i samband med beställning av resor. Idag kan bestä ...
Läs mer

Örebro kommun bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen: ”Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut ...
Läs mer

Hög tid att anpassa gångvägen till Örebro Slott även för rollatorer och rullstolar.

I sommar ska det sydöstra tornet i Örebro Slott byggas om för att inrymma ett kafé. I ett av de andra tornen finns redan idag kommunens turistbyr ...
Läs mer

Orimligt stor avgiftshöjning för traditionella trygghetslarm

Inför valet 2014 deltog vi i DHR i en politikerutfrågning ang kommunens service till funktionsnedsatta. En av frågorna som vi tog upp var att vi ö ...
Läs mer

Vi träffar färdtjänstens ledning!

Onsdagen den 8 februari träffar vi tillsammans med övriga DHR-avdelningar i länet ledningen för Serviceresor i Region Örebro län. Vår fö ...
Läs mer

Manifestation för personlig assistans och LSS

Lördagen den 3 december genomförs på ett stort antal platser över hela landet en stor manifestation mot regeringens direktiv till Försä ...
Läs mer