Örebro kommun vill sänka sin egen timersättning för personlig assistans

Kommunen vill sänka timersättningen för personlig assistans för att minska assistansbolagens stora vinster. Däremot vill man via sin ...
Läs mer

Länstrafiken planerar certifiering av färdtjänstchaufförer

Efter agerande av DHR-Örebroavdelning lovar nu chefen för Färdtjänsten i Örebro län att till sommaren kräva att alla chaufförer som kör fä ...
Läs mer

Örebro Kommun vill flytta tillbaka turistbyrån till Slottet!

Örebrokompaniet har planer på att flytta turistbyrån från tillgängliga lokaler vid Olof Palmes torg till ett av tornen på Örebro Slott. DHR- ...
Läs mer

DHR protesterar mot beslut av byggnadsnämndens ordförande

Byggnadsnämndens ordförande har troligen fattat beslut som strider mot kommunallagen. Continue reading →
Läs mer

Samtrafiken har av Länstrafiken Örebro fått uppdraget att se över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län för personer med funktionsnedsättning. Genomlysningen är ett första steg i att ge Länstrafiken Örebro en uppfattning om vad i deras arbete med tillgänglighet som brister eller fungerar tillfredställande samt vilka områden de bör prioritera.
Samtrafiken genomför under november och december den övergripande genomlysningen av Länstrafiken Örebros tillgänglighetserbjudande för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten är att göra en genomlysning som ser över tillgänglighetserbjudandet i kollektivtrafiken i Örebro län avseende fordon, hållplatser, stationer, utbildning av anställda, den digitala miljön och bemötandet av resenärer med funktionsnedsättning.

I Samtrafikens uppdrag ingår bland annat att skapa en nulägesanalys av hur personer med funktionsnedsättningar uppfattar tillgängligheten i länet. Samtrafiken kommer dessutom att hålla i en workshop med intressenter från Länstrafiken, kommunen och personal från berörda trafikföretag där deltagarna kommer att få reflektera över hur de idag arbetar med tillgänglighet.

–       Det är viktigt för oss på Länstrafiken Örebro att ha ett tillgänglighetserbjudande som är tillfredställande för personer med funktionsnedsättningar och att vi ser över vårt utbud. Kollektivtrafiken ska vara ett alternativ för alla. Det kändes därför självklart att vända oss till Samtrafiken som har lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor och dessutom ett stort nätverk av flera handikapporganisationer och myndigheter, säger Thony Lundberg, områdeschef på Länstrafiken Örebro.