Kanslist
Vår kanslist Solan Lundin

Vårt kansli är bemannat onsdagar mellan kl 10.00  och 12.00. Gör ett besök hos oss på Drottninggatan 47 eller ring 019-13 89 22.

På andra tider kan du nå vår ordförande på telefon 070-602 50 12

Text: Admin