abf

 

Vi samverkar med ABF när vi arrangerar utbildning för våra medlemmar.

Kurser

Förutom kurser som anordnas av DHR Örebro läns distrikt genomför vi ibland kurser i egen regi . I mån av plats är även medlemmar i näraliggande DHR-avdelningar välkomna till dessa kurser . Häromåret genomförde vi exempelvis en heldagskurs om Plan & Bygglagen.

Studiecirklar

Ibland finns det intresse bland våra medlemmar att starta en studiecirkel. Datakunskap för nybörjare och I Astrid Lindgrens fotspår är ett par exempel på studiecirklar som vi genomfört under de senaste åren.

Text: Admin