År 2018-19

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Christer
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maryanne
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Christina
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Helene
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sven Peter
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Anders
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ing-Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Johansson, Ordförande
Mary-Anne Gustafsson, Vice ordförande
Christina Uddman, Sekreterare
Helene Klereland, Kassör
Sven Peter Sörenson, Ledamot
Anders Karlsson, Ledamot
Ing-Marie Wessén, Ledamot

Styrelsen sammanträder ca en gång varje månad med undantag för juli.

Text: Admin