Rådgivning

Samtal med kommunens tjänsteman
Kommunen får tips av DHR om badrampen vid Alnängsbadet.

Medlemmar i  DHR Örebroavdelning har mångårig erfarenhet av vad som gör vår miljö mer tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättningar.
Vi ställer gärna upp som “konsulter” när man inom kommunen eller inom det privata näringslivet behöver våra synpunkter när någonting ska förändras eller byggas nytt. Vi deltar i olika samrådsgrupper med bl a Örebro kommuns tekniska förvaltning när det gäller utformningen av gator och torg och exempelvis var parkeringsplatser för rörelsenedsatta ska placeras.
DHR-avdelningens representanter har även en ledande roll i Kommunala Tillgänglighetsrådet som redan på ritningsstadiet  tar del av och påverkar utformningen av nya byggnader som planeras av de kommunala fastighetsbolagen.

Kartläggning – WheelMap

Samtal med kommunens tjänsteman
Kartläggning av tillgänglighet för rullstolsburna till restauranger.

Medlemmar i  DHR Örebroavdelning hjälps åt att kartlägga och dela information om vilka affärer, kaféer, restauranger i Örebro som är tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar.
Tillgängligheten dokumenteras i en internationell databas som kan nås via dator eller mobiltelefon.
Med hjälp av en sk app för mobiltelefoner kan man lätt få information om det är möjligt att besöka en restaurang om man sitter i rullstol. Medlemmar i vår avdelning har översatt appen Wheelmap för iPhone till svenska.
Du kan se resultatet av vårt arbete här.
Om du har en iPhone kan du ladda hem appen Wheelmap på AppStore utan kostnad.

 

 

 

Vår egen restaurangkarta

Vi har även påbörjat ett arbete med att mer i detalj beskriva hur tillgängliga och användbara restaurangerna är i centrala Örebro. Resultatet dokumenteras i en egen webbaserad karta. Du kan följa vårt arbete här.

 

Opinionsbildning

Samtal med kommunens tjänsteman
Intervju i SVT i samband med demonstration om bristen på rullstolsplatser i Behrn Arena.

Vi använder alla tillgängliga sätt att sprida kännedom om de brister i tillgängänglighet och användbarhet som vi upptäcker i Örebro kommun. Förutom den påverkan av kommunala tjänstemän och politiker som vi bedriver i tillgänglighetsråd och samrådsgrupper försöker vi nå alla Örebroare på olika sätt.

Användning av sociala medier, exempelvis Facebook är ett effektivt sätt att nå ut. När något som vi beskriver där är intressant för en större allmänhet hör ofta de lokala tidningarna, TV-kanalerna eller P4 Örebro av sig för att få våra kommentarer. Förhoppningsvis påverkar detta exempelvis ansvariga fastighetsägare, näringsidkare, politiker och vanliga Örebroare.

När vi behöver ge vår egen syn på en fråga om bristande tillgänglighet så skriver vi en insändare till våra lokaltidningar men det är tyvärr inte alltid som dessa publiceras.

Ibland behöver vi ta till mer drastiska metoder för att nå ut med våra åsikter. I samband med förra årets premiärmatch för Örebro Ishockeyklubb i SHL demonstrerade vi utanför Behrn Arena mot bristen på rullstolsplatser. Denna demonstration fick stort genomslag i media.

Ibland gör vi en liten film som kan hjälpa till att sprida vårt budskap. Dessa filmer samlar vi i vår YouTube-kanal.

Enkelt avhjälpta hinder

Samtal med kommunens tjänsteman
Boverkets broschyr som riktar sig till fastighetsägare.

År 2010 skulle alla “Enkelt avhjälpta hinder” ha åtgärdats.

I Örebro City finns fortfarande ett stort antal hinder som inte åtgärdats av fastighetsägarna. Örebro kommuns byggnadsnämnd har ett tillsynsansvar över att detta sker. Hittills har man inte tagit detta ansvar på allvar. Detta konstaterades av kommunens revisorer i en rapport år 2011.

DHR Örebroavdelning arbetar intensivt för att kommunen ska börja ta sitt ansvar i den här frågan. Flera av de stora fastighetsägarna i Örebro City tycks nämligen inte bekymra sig alls över att man inte följer lagen. Detta medför att många butiker i deras fastigheter fortfarande inte är tillgängliga för rullstolsburna.

Under de senaste åren har dock kommunens byggnadsnämnd ta sitt lagstadgade tillsynsansvar. I flera fall har fastighetsägare ålagts att ta bort hinder som utestänger rörelsenedsatta från restauranger.

Text: Admin