Vilka förbättringar för personer med rörelsenedsättning tycker du behöver göras i Örebro Kommun?

Skriv ner några rader om detta här så lovar vi att efter bästa förmåga försöka agera för att få till en förändring.

OBS! Om du behöver berätta om rent personliga erfarenheter eller enskilda ärenden så bör du i stället ta kontakt med oss direkt på tel 070 – 602 50 12

Text: Admin

Lämna en kommentar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

obligatorisk