Valberedning för en avdelning väljs av ordinarie årsmöte. Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom avdelningen och presentera dem på årsmötet:

  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Revisorer
  • Suppleanter till revisorer

Detta år ingår följande medlemmar i valberedningen:

Lena Johansson,         Tel 070-677 38 99
Vivi-Anne Lundström, Tel 072-744 00 91

Hör av dig till någon i valberedningen om du själv, eller någon som du känner, är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Text: Admin